Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Informacja o RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Skontaktuj się z nami

Księgi Handlowe

 

Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami i ustawą

o rachunkowości

 

od 300,00 PLN (brutto)

 

 

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

– dziennik

– konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych

– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych

 

2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

– odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług

– ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– ewidencje wyposażenia

 

3) sporządzanie deklaracji podatkowych

 

4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat

 

 

Cennik usług księgowych

  792 - 084 - 193

ksiegowykrakow@onet.eu

792 - 084 - 193